2,500,000 تومان
شماره آگهی: 69896
دوچرخه کوهستان حرفه ای پرسرعت

توضیحات آگهی

دوچرخه کوهستان حرفه ای پرسرعت

دوچرخه فروشی تعاونی رشت چهارراه میکائیل
دوچرخه تایوانی کوهستانی حرفه ای کمک دار ترمز دیسکی دنده کلاجدار نو آکبند
خرید برای عموم آزاد است
فروش نقدی و اقساطی چک معتبر
2500ت نقد مابقی با چک معتبر
ساخت تایوان زیر قیمت بازار
آدرس رشت.مطهری چهارراه میکائیل فروشگاه تعاونی برق