تماس بگیرید
شماره آگهی: 42508
دوچرخه کافیدیس آلومینیوم

توضیحات آگهی

دوچرخه فروشی تعاونی رشت
تماس 09383422108
تماس 09220877106
تماس 09307524006
خرید برای عموم آزاد است
فروش نقدی و اقساطی چک معتبر
ساخت تایوان زیر قیمت بازار
آدرس رشت چهارراه میکائیل فروشگاه تعاونی برق