4,000,000 تومان
شماره آگهی: 43781
دوچرخه تعاونی ساخت تایوان

توضیحات آگهی

دوچرخه فروشی تعاونی برق رشت چهارراه میکائیل
خرید برای عموم آزاد است
فروش نقدی و اقساطی چک معتبر
ساخت تایوان زیر قیمت بازار
تماس 09116041753
تماس 09307524006
آدرس رشت چهارراه میکائیل فروشگاه تعاونی برق