تماس بگیرید
شماره آگهی: 41155
دوچرخه تایوانی بدنه آلومینیومی

توضیحات آگهی

دوچرخه فروشی تعاونی برق
خرید برای عموم آزاد است
فروش نقدی و اقساطی
تماس 09116041753