دوره آموزشی کشت زعفران گلخانه ای و فضای باز – استان تهران

توضیحات آگهی

سرفصل های دوره:
1. تولید زعفران با کیفیت 
2. تکنولوژی تولید زعفران در زمین و کاشت گلخانه ای و مقایسه آن
3. آماده سازی خاک جهت کاشت زعفران
4. جداسازی، دسته بندی بنهها به لحاظ وزن، قطر و سلامت
5. ضد عفونی کردن پداژه ها
6. مدیریت تلفیقی کودی زعفران INM 
7. کاشت زعفران
8. مدیریت آبیاری مزارع زعفران
9. مدیریت کنترل آفات و جوندگان در مزارع کشت زعفران
10. سله شکنی خاک
11. کنترل علفهای هرز در مزارع کشت زعفران
12. اصول آیشبندی و تناوب زراعی زعفران
13. تکنولوژی حفظ کیفیت زعفران پس از برداشت
14. برداشت گل و جداسازی کلاله ها
15. روشهای خشک کردن کلاله های زعفران
16. یک دست سازی و پاکسازی زعفران
17. کشت مکانیزه و صنعتی زعفران
18. آشنایی با مبانی و روشهای تشخیص پسماند سموم در زعفران
19. آشنایی با مبانی و روشهای آنالیز میکروبیال در زعفران
20. ظروف مناسب و وزنهای رایج در بسته بندی زعفران جهت عرضه در بازارهای بین المللی 
21. میزان تولید و مصرف جهانی زعفران
22. مقایسه روشهای کاشت، داشت و برداشت زعفران بین ایران، اسپانیا، یونان، ایتالیا و کشمیر 
23. بررسی بازارهای جهانی زعفران: تهدیدها و فرصت

برچسب‌ها: