دستگاه پولیش لوله و خدمات پولیش – استان تهران

توضیحات آگهی

× سازنده دستگاه های پولیش لوله و میل گرد
× خدمات پولیش لوله و میل گرد
× بدون محدویت در طول
× از قطر 5 الی 280 میلیمتر
× سیلوا کردن لوله های استیل