دروگر جلوی تراکتوری بافه بند دار

توضیحات آگهی

با سلام تولید و فروش دروگرجلوی تراکتوری کنجد گندم جو یونجه گشنیز ذرت جارو ماش لوبیا نخود عدس گاودانه و غیره با ضمانت و پرداخت بعد از تست و تحویل در محل