خرید و فروش انواع ضایعات الکترودگرافیتی

توضیحات آگهی

-تولید انواع قطعات گرافیتی ازقبیل:شفت.لوله.بلوکه……

-تولید انواع بوته های گرافیتی

-خرید انواع ضایعات الکترودگرافیتی ونیپل گرافیتی

آدرس وبسایت rplia-co.ir
شماره های تماس
09128871014
09127893055