خرید دستگاه های عابر بانک خودپرداز atmکشلس کش لس

توضیحات آگهی

به نیاز صاحبین کسب وکار به صورت شخصی توسط شما از کارگزار بانک خریداری میشود دیگری مزایا برای مغازه ومحل شما دارند
مثل افزایش پاخور محل شما دارند
مثل افزایش پاخور محل و مغازه تبلیغات ودیده شدن
درآمدزایی ماهیانه
***بدون مالیات ***
***بدون عوارض***
**بدون ثبت کد مالیاتی **
بسیار راحت برای خرید قیمت دستگا ه ها ncrآمریکایی 54و59میلیون نومان وقیمت دستگاه های آلمانی 69و76و79و83میلیون تومان از این تراکنش ها مبلغی ماهیانه برای صاحب دستگاه واریز میشود که درآمد خوب و ویژ هایی نسبت به محل نصب شما میتونه داشته باشه و خرید بسیار راحت و آسان بدون نیاز به مراجعه حضوری تمامی انجام خدمات با خود ما میشود اعم از مشاوره کارشناسی محل عقد قرارداد با بانک مورد نظر شما
***ارسال و نصب و راه اندازی رایگان ***