خریدار خودرو فرسوده اوراقی دوتیکه و تصادفی مدل پایین

توضیحات آگهی

خریدار خودروهای فرسوده اوراقی و تصادفی مدل پایین در تهران و شهرکهای اطراف با حمل رایگان