خدمات مراقبت و درمان در منزل – استان تهران

توضیحات آگهی

انجامکلیه خدمات حوزه سلامت و درمان، شامل:
اعزام مراقب بیمار کودک و سالمند
اعزام بهیار،پرستار،پزشکعمومی و متخصص اعزام آمبولانس،و انجام کلیه پراسیجر های درمانی در منزل