خدمات رنگ آمیزی و عایقکاری نانویی نمای ساختمان – استان تهران

توضیحات آگهی

خدمات رنگ آمیزی و عایقکاری نمای ساختمان
عایق نانو دیوار و نمای ساختمان با عایق نانوایزوکاور

“رنگ آمیزی نما” و “عایقکاری نما” با عایق رنگی رطوبتی نانوپلیمری نانوایزوکاور

عایق درجه یک رطوبتی نانوپلیمری بدون تغییر رنگ در برابر نور خورشید و بدون پوسته شدن
عایقکاری تضمینی با عایق رطوبتی نانویی بدون ترک خوردگی

عایق رطوبتی نانوایزوکاور همزمان عایق حرارتی نیز می باشد
این عایق روی سطح نمای ساختمان و پشتبام سیمانی قابل اجرا می باشد

جایگزن ایزوگام می باشد و دیگر نیازی به هیچ عایق د یگری نیست

این عایق نانویی به مدت 10 سال در سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه اجرا شده و برای همه مناطق آب و ه وایی در کشور قابل استفاده است

محدوده مقاومت دمایی عایق نانوایزوکاور از منفی40 تا +170 درجه می باشد و برای مصارف صنعتی نیز می توان از آن استفاده کرد

عایق نانوایزوکاور دارای طیف رنگی وسیعی بوده وب رای همه سلیقه ها می توان از آن استفاده کرد

عایقکاری رنگی روی نمای ساختمان بدون رنگ پریدگی ، بدون پوسته شدن،بدون ترک خوردگی ، بدون تبله کردن ،بدون کثیف شدن نما

زمانی که از این عایق استفاده می شود ، نمای ساختمان کثیف نمی ماند و به هیچ عنوان گرد و خاک توی عایق نفوذ ندارد

فروش و اجرای عایق نانویی در سراسر کشور
www.nanoisocover.com

برچسب‌ها: