خدمات تزریقات در منزل  مهرآوران نوین – استان تهران

توضیحات آگهی

موسسه پرستاری مهرآوران نوین بزرگترین مجموعه پرستاری در تهران می باشد. این مجموعه ارائه دهنده خدمات پزشکی در تهران و شرق تهران می باشد.بسیاری از سالمندان و افراد ناتوان هستند که برای انجام تزریق توانایی بیرون آمدن ندارند.این مجموعه خدمات تزریق در منزل را نیز ارائه می دهد.