تماس بگیرید
شماره آگهی: 92828
خانه هوشمند نامبروان

توضیحات آگهی

خانه هوشمند نامبروان

اجرای خانه هوشمند و هوشمند سازی ساختمان مدیریت هوشمند سیستم روشنایی کنترل هوشمند سیستم های حفاظتی و صوت هوشمند سازی سیستم گرمایش و سرمایش، پرده برقی و…

با ما تماس بگیرید.