جوشکار نیمه ماهر در شهریار شرکت آسانسور سازی

توضیحات آگهی

جوشکار نیمه ماهر/بیمه دارد/حقوق ماهیانه+۳۰۰هزارتومان اضافه/اضافه کاری دارد

برچسب‌ها: