2,300,000 تومان
شماره آگهی: 103773

توضیحات آگهی

آلمانی . آمریکایی کیفیت و قدرت عالی
جعبه بکس 3800
آچار شماره 10 تا 32 قیمت 2600
آچار شماره 8 تا 24 قیمت 2300
ارسال رایگان