نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
جرثقیل برقی کیتو ژاپن KITO – استان تهران

توضیحات آگهی

لیفتینگ ابزار مرکز فروش و نمایندگی جرثقیل های برقی کیتو (KITO) در ایران میباشد.

لیست جرثقیل برقی کیتو ژاپن KITO

انواع جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO :

جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته

انواع جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO :

جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته

انواع جرثقیل یک تن کیتو ژاپن KITO:

جرثقیل یک تن کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل یک تن کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
ترولی برقی یک تن کیتو ژاپن KITO تک سرعته
ترولی برقی یک تن کیتو ژاپن KITO دو سرعته
جرثقیل یک تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل یک تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل یک تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته

انواع جرثقیل یک و نیم تن کیتو ژاپن KITO:

جرثقیل یک و نیم تن کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل یک و نیم تن کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
جرثقیل یک و نیم تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل یک و نیم تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل یک و نیم تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته

انواع جرثقیل دو تن کیتو ژاپن KITO :

جرثقیل دو تن کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل دو تن کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
ترولی برقی دو تن کیتو ژاپن KITO تک سرعته
ترولی برقی دو تن کیتو ژاپن KITO دو سرعته
جرثقیل دو تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل دو تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل دوتن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته

انواع جرثقیل سه تن کیتو ژاپن KITO :

جرثقیل سه تن کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل سه تن کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
ترولی برقی سه تن کیتو ژاپن KITO تک سرعته
ترولی برقی سه تن کیتو ژاپن KITO دو سرعته
جرثقیل سه تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل سه تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل سه تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته

انواع جرثقیل پنج تن کیتو ژاپن KITO :

جرثقیل پنج تن کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل پنج تن کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
ترولی برقی پنج تن کیتو ژاپن KITO تک سرعته
ترولی برقی پنج تن کیتو ژاپن KITO دو سرعته
جرثقیل پنج تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل پنج تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل پنج تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته

انواع جرثقیل 10 تن کیتو ژاپن KITO :

جرثقیل 10 تن کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل 10 تن کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
جرثقیل 10 تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل 10 تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته

انواع جرثقیل 20 تن کیتو ژاپن KITO :

جرثقیل 20 تن کیتو ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل 20 تن کیتو ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
جرثقیل 20 تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل 20 تن کیتو ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته

هدف ما ارائه پیشنهاد برای کالای صنعتی مطابق با فعالیت و تاکید روی برآورده کردن نیاز های مشتریان است.

————————————————–
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

برچسب‌ها: