تماس بگیرید
شماره آگهی: 44765
جذب نیرو_ بیمه سامان

توضیحات آگهی

جذب نیرو_ بیمه سامان
دانشجویان ،زنان خانه دار، شغل دوم برای کارمندان و…
شرایط سنی 20 سال به بالا
مدرک دیپلم به بالا
مزایای شغلی:
دریافت کد رسمی و قرارداد در روز اول کاری
امکان ارتقای جایگاه شغلی
عدم نیاز به سرمایه اولیه
عدم نیاز به سابقه کار