تهیه نقشه UTM ، جانمایی پلاک ثبتی – استان تهران

توضیحات آگهی

تهیه نقشه utm ( نقشه برداری ) utm و جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری
تهیه نقشه یو تی ام از ملک جهت دریافت سند مالکیت و جهت ارائه به ادارجات برق ،منابع طبیعی ،جهادکشاورزی ،راه و …
تسطیح و تفکیک اراضی
تهیه نقشه توپوگرافی و محاسبه احجام خاکی
تهیه پروفیل های عرضی و طولی
تهیه نقشه بر و کف برای شهرداری
پیاده سازی صفحه ستون ساختمان

برچسب‌ها: