تهیه نقشه هوایی utm ،مهندس نقشه برداری ، نقشه ثبتی – استان تهران

توضیحات آگهی

انجام کلیه امور نقشه برداری با قیمت مناسب برای تمامی ارگانها با قیمت بسیار مناسب تهیه نقشه یو تی ام جهت ارائیه به ادارت ثبت و شهرداری
جانمایی پلاک ثبتی و نقشه برداری از املاک تهیه نقشه های ثبتی و نقشه کادر
نقشه بردار ثبتی با تجهیزات به روز نقشه برداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با تجربه بسیار بالا و قیمت مناسب تهیه نقشه utm با دقت بالا نقشه utm یو تی ام
تهیه نقشه هوایی و نقشه های توپو گرافی