تنظیم دادخواست و لایحه تخصصی حقوقی

توضیحات آگهی

سلام و احترام شرح خدمات تخصصی حقوقی:

۱_تنظیم دادخواست و لایحه حقوقی به صورت تخصصی امکان ارسال به صورت غیر حضوری
۲_ارائه مشاور حقوقی همراه با نکات بسیار مهم و مطرح در محاکم دادگستری
۳_داوری تخصصی حقوقی
ویژگی های داوری :
داوری چیست؟
زمانی که بین طرفین اختلاف وجود داشته باشد در سه حالت می‌توان اختلاف را حل و فصل کرد:
_تعیین داور بدون مراجعه دادگاه
_تعیین داور با مراجعه به دادگاه
_اقامه دعوا در دادگاه

مزایای ارجاع پرونده به داوری:

_سرعت رسیدگی بیشتر نسبت به دادگستری
_سهولت در رسیدگی
_کم هزینه بودن نسبت به هزینه های دادرسی
_ محرمانه بودن در رسیدگی
_رسیدگی بسیار سریع و صدور رای
_اجرای سریع رای در اجرای احکام