تعمیر بازگشایی گاوصندوق – استان تهران

توضیحات آگهی

تعمیر بازگشایی گاوصندوق درب خزانه ضدسرقت خرابی صندوق نسوز ، بازگشایی صندوق قفل شده ، بازکردن صندوق نسوز درمحل