تعمیرگاه تخصصی برق و انژکتور دیاکو

تعمیرگاه تخصصی برق و انژکتور دیاکو

توضیحات آگهی

دیاگ با دستگاه پیشرفته و به روز
رفع خطای چراغ چک
تنظیم زاویه ی دریچه گاز و بهبود عملکرد موتور
کاهش دمای آب و افزایش راندمان موتور
شستشوی انژکتور و رفع گرفتگی سوزن ها