نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
تجهیز کامل آزمایشگاه کشک ودوغ پاستوریزه – استان تهران

توضیحات آگهی

بازرگانی لقمان پژوهش
-فروش تجهیزات آزمایشگاه کارخانه
تولید وبسته بندی کشکپاستوریزه
وتولیدی فرآورده های لبنی
-هود میکروبیولوژی
-هود شیمیایی ضد اسید
-کلنی کانتر دیجیتال
-ترازوی دیجیتال یکهزارمcitizen
-انکوباتور 55لیتری یخچالدارpidهوشمند
-آون55لیتری فن دار داخل استیل pid
-انکوباتور55لیتری فن دار استیلpod
-اتوکلاو25لیتری دیجیتال با مهر استاندارد
-سانتریفوژ ژربر مخصوص چربی گیری
-بوتیرومتر لبنیات ژربر
-بنماری تمام استیل ترموستاتیک
-phمتر دیجیتال رومیزی اتوکالیبره
-رطوبت سنج دیجیتال
-جاربیهوازی
-دسیکاتور
-مواد شیمیایی محیط کشت میکروبی حداقل ضوابط فنی وبهداشتی آزمایشگاه کارخانجات تولید وبسته بندی کشک پاستوریزه
-تجهیز کامل آزمایشگاه غذایی
زیر نظر کارشناس ارشد آزمایشگاه.