تجهیزکامل آزمایشگاه رشته فرنگی-لقمان پژوهش بهینه

توضیحات آگهی

«یا من لاهو الا هو»
لقمان پژوهش بهینه
(09121311551-09126114786)
-تجهیزکامل آزمایشگاه رشته آشی
-تجهیزکامل آزمایشگاه رشته پلویی
-تجهیزکامل آزمایشگاه رشته فرنگی
—تجهیزکامل آزمایشگاه نودل(رشته فوری)
*هودشیمی فن سانتریفوژی
*اتاقک کشت میکروبیuv
*اتوکلاو۲۵لیتری استاندارد
*آون۵۵لیتری هوشمند
*انکوباتور۵۵لیتریpid
*انکوباتوریخچالدارهوشمند
*هیترمگنت استایرر
*هیترشوف بالن ترموستاتیک
*ترازوی یکهزارم تا۳۰۰گرم
*پی اچ متر اتوکالیبره
*بنماری تمام استیل
*کوره الکتریکی۱۲۰۰هوشمند
*سوکسله۳بخشی پیرکس
*دسیکاتور۱۵سانت
*آسیاب آزمایشگاهی استیل
_فهلینگ،هیدروکسیدسدیم،nهگزان،ساکارز
نشاسته،هیدروکلریک،یدورپتاس،متیلن بلو
استیک،کلروفرم،هیپوسولفیت سدیم
-مکانکی،rvs,rvs,vrb,ygc,بردپارکر،جیولتی
lst,ec,رینگر،kovax،پپتون واتر
_شعله‌ وسه پایه،آنس ولوپ،بالن،مزور،بشر
ارلن،قیف،کاغذصافی بدون خاکستر،چسب
اتوکلاو،کیسه اتوکلاو،آبچکان،سبدسیمی،
پیپت گردان،سیلیکاژل،پیست،پیپت وپلیت
جای پیپت،جای پلیت،لوله وجالوله،اسپاتول
پنس،دوش وچشم شوی،جعبه کمکهای اولیه
رطوبت سنج،ترمومتر،همزن،پرل شیشه ای
بوته چینی،عینکuv400,دستکش کوره،
انبرکوره،
-تجهیزکامل آزمایشگاه صنایع غذایی
زیر نطر کارشناس ارشدآزمایشگاه بیولوژی
88955281
09121311551