تامین ساشه رطوبت گیر(سیلیکاژل) مخصوص بسته بندی محصولات شما

توضیحات آگهی

تامین ساشه رطوبت گیر

شرکت شیمیائی پارسیان

توزیع و تولید ساشه سیلیکاژل(رطوبت گیر) مخصوص بسته بندی محصولات شما

از وزن 1گرم تا 500 گرم