بهترین آموزشگاه زبان فرانسه در تهران – استان تهران

توضیحات آگهی

در زباننگار از ترکیب دو متد Alterego+ و Edito جهت آموزش زبان فرانسه استفاده شده است. در متد Alterego+ زبانآموزان قادر خواهند بود به سرعت به زبان فرانسه تکلم کنند و تاثیر چشمگیری در طی مدت زمان کوتاهی داشته باشند که این خود یک بحث انگیزشی بسیار خوبی است. کتاب Alterego+ در دو سطح A1 و A2 همراه زبانآموزان است و پس از آن در دو سطح B1 و B2 که سطوحی هستند که اکثر افراد نیاز به DELF یا DALF آن سطح دارند از کتاب Edite استفاده میشود. این کتاب کتابی بسیار جدید و قدرتمند است لغات و متون استفاده شده و دستور زبان به کار برده شده همگی به طرز چشمگیری پیشرفته، به روز و کاربردی هستند به طور کلی کتب بسیار آزمونمحور شده نسبت به سری کتاب Alterego+ میباشند. در زباننگار کلاسهای زبان فرانسه به 4 صورت فشرده و عادی، خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میشوند در دورههای خصوصی زبانآموزان هر کتاب را در 6 ترم و در دورههای فشرده هر کتاب در 3 ترم پایان میپذیرد.