تماس بگیرید
شماره آگهی: 36849
بنزوات سدیم چینی – شیمیایی جاودان

توضیحات آگهی

شیمیایی جاودان
تهیه کلیه مواد شیمیایی
فروش بنزوات سدیم چینی
به صورت جزیی و عمده