تماس بگیرید
شماره آگهی: 4261
بطری پت – استان تهران

توضیحات آگهی

بیشترین تنوع بطری و درب در ایران

میثم دارو پلاست
عرضه کننده انواع ظروف :

* دارویی
* مواد شیمیایی
* آرایشی بهداشتی
* مواد غدایی
طراحی و ساخت قالب در مجموعه
دارای بیشترین تنوع بطری و درب در ایران

تلگرام09011279418
www.meysam-ii.com