3,000,000 تومان
شماره آگهی: 43655
بشقاب‌دوران قاجار

توضیحات آگهی

بشقاب قاجاری مورد استفاده در خانواده سلطنتی کلکسیونی کمیاب