برگه مجری.برگه استحکام بنا،برگه تعهد و

توضیحات آگهی

1-برگه مجری
2-برگه های تعهدچهارگرایش(سازه،معماری،برق،مکانیک)
3-طراحی نقشه های فاز1و2
4-برگه استحکام
5-طراحی نقشه های ازبیلت
6-تائیدیه آتشنشانی
7-تائیدیه مکانیک خاک و تست بتن و جوش
8-طراحی نما و تائیدیه نما
9-صدور شناسنامه های فنی ساختمان
10-نقشه های تفکیکی
11-و سایرکارهایهای مرتبط مهندسی
مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب

تلفن تماس:44964873 و44005632 و 44964874-021
09106602049 امرائی