نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
برنامه نویسی الگوریتم کرم شب تاب با مطلب(MATLAB) – استان تهران

توضیحات آگهی

برنامه نویسی الگوریتم کرم شب تاب با مطلب(MATLAB) و انجام پروژه های دانشگاهی
فارغ تحصیل رشته کارشناسی ارسد برق
برنامه نویسی چندین کتاب مهندسی نفت و برق و شیمی
با قیمت مناسب
ثبت نام دوره های آموزشی متلب MATLAB training courses
گروه برنامه نویسی ایران متلب دوره های آموزشی زیر را برگزار می کند که علاقه مندان می توانند در دوره دلخواه خود ثبت نام کنند.
اساتید با تجریه و حرفه ای
برگزاری دوره آموزشی در شهر انتخابی شما
سابقه هشت ساله در برگزاری دوره های آموزشی و انجام پروژه های برنامه نویسی

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

دوره برنامه نویسی مقدماتی متلب
Basic MATLAB programming

دوره برنامه نویسی پیشرفته متلب
Advanced MATLAB programming

شبکه های عصبی مصنوعی در متلب سطح 1 (مقدماتی)
Artificial Neural Network in MATLAB level 1 (basic)

شبکه های عصبی مصنوعی در متلب سطح 2 (پیشرفته)
Artificial Neural Network in MATLAB level 2 (advanced)

شبکه های عصبی مصنوعی در متلب سطح 3 (حرفه ای)
Artificial Neural Network in MATLAB level 3 (professional)

پردازش تصویر مقدماتی در متلب
Basic Image Processing in MATLAB

پردازش تصویر پیشرفته در متلب
Advanced Image Processing in MATLAB

سیستم های فازی در متلب
Fuzzy Systems in MATLAB
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
سیستم های نروفازی در متلب
ANFIS systems in MATLAB

الگوریتم های تکاملی 1 در متلب
Evolutionary Algorithm (level 1)
الگوریتم های تکاملی 2 در متلب
Evolutionary Algorithm (level 2)

الگوریتم های تکاملی 3 در متلب
Evolutionary Algorithm (level 3)

الگوریتم های تکاملی 4 در متلب
Evolutionary Algorithm (level 4)

تدریس الگوریتم های هوش مصنوعی و پردازش تکاملی در متلب MATLAB
کلونی مورچه ant colony optimization (ACO) در متلب MATLAB
الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm (GA) در متلب MATLAB
سردسازی شبیه سازی شده Simulated annealing (SA) در متلب MATLAB
کلونی زنبور عسل Artificial Bee Colony (ABC) در متلب MATLAB
الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution (DE) در متلب MATLAB
استراتژی تکامل Evolutionary Strategy (ES) در متلب MATLAB
الگوریتم کرم شب تاب firefly در متلب MATLAB
الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search Algorithm (HSA) در متلب MATLAB
الگوریتم بهینه‏سازی ازدحام (انبوه) ذرات particle swarm optimization (PSO) در متلب MATLAB

مدلسازی با سیمولینک مقدماتی
Basic Simulink modeling

مدلسازی با سیمولینک پیشرفته
Advanced Simulink modeling

پیاده سازی مقالات علمی با نرم افزار متلب
Implementation of scientific papers in MATLAB

پردازش ویدئو در متلب
Video processing in MATLAB

شناسایی اثرانگشت و شناسایی قرنیه با نرم افزار متلب
Fingerprint and iris recognition by MATLAB

پیش بینی سریهای زمانی و مدلسازی آریما
Time Series Prediction and ARIMA modeling
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
مدلسازی سیستم های مهندسی برق – قدرت
Simpower systems modeling

شبکه های عصبی هاپفیلد
Hopfield neural netwotk

نرم افزار HSPICE مقدماتی

نرم افزار HSPICE پیشرفته

تبدیل موجک در متلب
Wavelet transform in MATLAB

تبدیل کرولت در متلب
Curvelet transform in MATLAB
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ماشین بردار پشتیبان در متلب
Support Vector Machine in MATLAB

شبکه عصبی RBF

شناسایی پلاک خودرو با متلب

فیلتر گابور
Gabor filter
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

شناسایی قرنیه
Iris recognition

چگونه برنامه های سریع در متلب بنویسیم
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
حل معادلات دیفرانسیل در متلب

تدریس سیستم های فازی ممدانی و تاکاگی سوگه نو در متلب MATLAB
توابع عضویت
ویرایش کننده قانونها
Antecedent
Consequent
تنظیم قانون های فازی
سیستم نرو فازی
Adaptive Neuro Fuzzy Interface System (ANFIS)
ترکیب شبکه های عصبی و منطق فازی
الگوریتم یادگیری هیبریدی
طراحی کنترل کنندة ANFIS در MATLAB
اجرای سیستم در زمان واقعی ( real- time)
فیلترهای فازی در متلب MATLAB
تصمیم گیری فازی در متلب MATLAB
پیش بینی فازی fuzzy prediction
کنترل فازی fuzzy controller
حذف نویز به کمک سیستم های فازی
شناخت چهره
تشخیص لبه