29,000 تومان
شماره آگهی: 70762
برقکاری ساختمان برحسب شعله

توضیحات آگهی

برحسب شعله توافق طرفین نسبت به اقتصاد با کوتاه ترین مدت ۱۰ساعت کار در روز وبهترین کیفیت انجام می شود.