نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
بذر گوجه فرنگی فلات کارون ، قیمت بذر گوجه فرنگی – استان تهران

توضیحات آگهی

بذر گوجه فرنگی فلات کارون ،قیمت بذر گوجه فرنگی فلات
خصوصیات :
بوته های پربار
بوته قوی و بزرگ
مقاوم در مقابل شرایط نا مساعد و بسیاری از بیماریها از جمله فوزاریوم و ورتیسیلیوم