باربری بسته بندی کارگرخالی برای بارزدن و تخلیه کردن بارهای شهروشهرستان باکوتاترین زمان

توضیحات آگهی

باربری بسته بندی تمام لوازم بسته بندی ازطریق ضربه گیرفوم سلیفون چسپ حبابدارکارتون کوچیک و بزرگ وغیره بامنازل ترین قیمت ارسال میشود بابیمه بارنامه دولتی بامجوزرسمی از اتحادیه کارگرخالی برای بارزدن و تخلیه کردن بارهای شهروشهرستان باکوتاترین زمان ارسال میشود شمال جنوب شرق غرب مرکز همچنین ماشین های بزرگ و کوچیک موکت کاری شده وکارگرخوش اخلاق درخدمت شما عزیزان مباشدهدف مارضایت شماست این بارباماتجریبه کنیدتامشتری ثابت ما شوید کارگرخالی راازما بخواهید حتی در ایام تعطیلی بدونه تعطیلی شبانه روزی درخدمت همشهریان عزیزمباشد با مدیریت ایمانی