تماس بگیرید
شماره آگهی: 70721
باربری،وانت تلفنی منصف

توضیحات آگهی

حمل بارهای حساس و اسیب پذیر
دارای وانت وخاور
شهر و شهرستان
شبانه روزی