بابکت با پیکور کاتر چاله زن مینی بیل کمپرسور

توضیحات آگهی

سلام
بابکت با پیکور و کاتر جهت تخریب بتن آسفالت و سفق و ستون تخریب ساختمان با دستگاه