انواع ساندویچ پانل ماموت – استان تهران

توضیحات آگهی

ساندویچ پانلها در دو نوع ساندویچ پانل دیواری و ساندویچ پانل سقفی جهت استفاده در سقف و دیوار سازهها طراحی و تولید شده اند. ساندویچ پانلها به دلیل داشتن قیمت مناسب، کوتاه کردن مراحل اجرای پروژه، عایق بودن در برابر گرما، سرما و صوت، داشتن ظاهری زیبا، سبک بودن و کاهش بار مرده ساختمان و کاهش خسارات جانی و مالی ناشی سقوط مصالح سنگین در هنگام زلزله جای خود را در بازار ایران باز کرده و امروزه سازههای مقاوم و مستحکم را با استفاده از ساندویچ پانل احداث میکنند.
اما لازم است بدانید با وجود تمامی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مصالح ساختمانی ساندویچ پانلها یکی از ارزان ترین مصالح ساختمانی است که با وجود مزایای فراوان نسبت به مصالح سنتی متناسب با هر بودجه و توانی است که قصد استفاده از این سازهها را داشته باشند. از همین رو در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران و سازندگان با توجه به قیمت مناسب ساندویچ پانلها و کاهش زمان ساخت و ساز استفاده از این سازهها را ترجیح میدهند.

برچسب‌ها: