نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
نیازآتی | درج آگهی | ثبت آگهی تبلیغاتی | نیازمندی و تبلیغات اینترنتی
انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه – استان تهران

توضیحات آگهی

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و
پروژه های تحقیقاتی با استفاده ازنرم افزارهای آماریSPSS-لیزرل(lisrel)
♣ به همراه تفسیر کامل نتایج آماری
♣ در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
♣ با مناسب ترین قیمت و کمترین زمان