انجام پروژه های دانشجویان پیام نور – استان تهران

توضیحات آگهی

انجام انواع پروژه دانشجویی و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، جامعه شناسی ، علوم تربیتی ، مدیریت ، کتابداری….. مخصوص دانشجویان پیام نور ارائه می شود.