انجام تحلیل آماری رشته مدیریت – استان تهران

توضیحات آگهی

انجام تحلیل آماری spss رشته مدیریت

انجام تحلیل های آماری با کیفیت بسیار بالا(مقاله – پایان نامه – طرح های پژوهشی)
انتخاب روش آماری مناسب و ذکر علت استفاده از آن
تحلیل و تفسیر کامل فرضیات و سوالات پژوهش به زبان ساده
انجام تحلیل های تکمیلی جهت پربار شدن نتایج
ارسال کلیه تحلیل های آماری در کمتر از 3 روز انجام می شود.
انجام اصلاحات لازم پس از اعلام نظر استاد راهنما اعمال می شود.
ویرایش متن تحلیل شده مطابق با شیوه نامه دانشگاه است.
ذکر منابع علمی استفاده شده در تحلیل ها
ارسال روش تجزیه و تحلیل داده ها جهت اضافه شدن به فصل سوم