تماس بگیرید
شماره آگهی: 69892
الیاف اکریلیک استیپل

توضیحات آگهی

الیاف اکریلیک محصول شرکت Pasupati هندوستان( به شرح مشخصات ذیل ) بصورت مستمر در محل انبار شرکت موجود می باشد ، خواهشمند است در صورت نیاز با واحد فروش و بازاریابی تماس حاصل نمایند.

1- Acrylic staple fibre (6.0 denier vc (100-150mm) bright merge no. P.16)

2- Acrylic staple fibre (6.0 denier vc (100-150mm) semi dull merge no. sd.16)