19,000,000 تومان
شماره آگهی: 41619
اردی ۸۲دوگانه

توضیحات آگهی

فنی سالم شاسی ها پلمپ دارای کارت سوخت ضبط دزد گیر باربند شماره تماس ۰۹۹۴۴۶۰۹۶۶۹