اجرای سقف شیبدار-شیروانی-سوله-خرپا-آردواز-تعمیرات

توضیحات آگهی

اجرای پوشش سقف شیبدار-ساخت و نصب خرپا-پوشش سقف سوله با انواع مصالح پوشش سقف
اجرای انواع آردواز – اجرای پوشش سقفهای شیبدار فلزی و غیر فلزی – ساخت و نصب انواع آبرو ( ناودانی )
پوشش انواع سقف های شیبدار – تعمیرات و تعویض و باز سازی سقف های شیبدار و سقف سوله
( با 30 سال سابقه در تمام مناطق تهران و سراسر کشور )
تماس : 55309515 همراه : 09121431941 – 09391431941 – 09911436941