اجرای استخرکشاورزی وپرورش ماهی ومخازن پلیمری

توضیحات آگهی

«بنام یزدان»
درود برشمادوستان وهموطنان گرانقدر
شرکت آبتین نقش جهان بابیش از۱۵سال سابقه وتلاش وتجربه آمده تادرکنارشماعزیزان وبا ارائه انواع ورقهای پلیمری(ژئوممبران)وpvc به اصلاح الگوی مصرف وحدررفتن بی رویه وذخیره سازی مایه حیات{آب}وطریقه درست مصرف کردن وصرفه جویی منبع آب کشورعزیزمان ایران وظیفه خودراانجام داده وبامعرفی ورقهای پلیمری واجرای آن درانواع استخرای کشاورزی وپرورش ماهی، کانالهای آبرسانی،حوضچه های تبخیرآب ونگهدارنده موادنفتی وشیمیایی واسیدی،لاگونهای تصفیه آب فاضلاب، عایق تمام سطح فنداسیون،روف گاردن،فلاورباکس،تونل،مترو ،مخازن نفتی،چاله آسانسورو…. بتوانیم گامی بلند و روبه جلوبرداشته وازمصرف بی رویه وحدررفتن آب جلوگیری کرده واین مایه حیات باارزش را برای آیندگان وفرزندانمان هدیه کنیم.
به امید روزی که خشکسالی درایران وتمام دنیا نابودشود وزاینده رود همیشه مثله قبل زنده رود شود.

سفارش بک لینک - سفارش رپورتاژ آگهی