اجاره گلخانه سرایداری محور اصلی جاده چمخاله

توضیحات آگهی

اجاره گلخانه و سرایداری و کنتور آب برق و گازکشی شده با یک سرایداری یک سالن و آشپزخانه حمام و توالت و انبار و گلخانه حدود 150متری در محور اصلی چمخاله 50میلیون پیش