توضیحات آگهی

اتوبار رباط‌کریم///لیست های باربری رباط‌کریم

۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴⭐⭐💫☎️

۰۲۱۵۶۷۲۷۰۲۲⭐⭐💫☎️

۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵☎️⭐⭐💫

۰۹۰۵۴۶۳۱۷۱۱☎️⭐💫💫

۰۹۹۰۹۲۱۵۰۰۲⭐⭐⭐☎️

۰۹۱۲۷۹۰۶۴۸۲☎️⭐⭐⭐
⭐⭐
اتوبار رباط‌کریم /////
حمل ونقل اثاثیه منزل جابه‌جایی خونه جهیزیه عروس مبلمان اداری وشرکتها باماشین مسقف پتودار وموکت شده
خاور نیسان وانت کامیون ایسوزو کامیونت شهروشهرستان شبانه روز بامجوزرسمی ازاتحادیه بابیمه وبارنامه
سرویس دهی به تمام نقاط کشور
بامدیریت مرادی//////