تماس بگیرید
شماره آگهی: 70039
آموزش تخصصی نگارگری

توضیحات آگهی

آموزش تخصصی نگارگری

آموزش تخصّصی هنر اصیل نگارگری (نقّاشی ایرانی)
توسّط اُستاد پیشکسوت هنر و خالق تخستین کتاب آموزش نگارگری_کتاب صد و یک طرح معرّق و تصویرگر کتب متعدد دیگر
در شهر زیبای اصفهان
محل برگزاری:  محدوده ی میدان نقش جهان