تماس بگیرید
شماره آگهی: 3283
آموزش تخصصی حجامت – استان تهران

توضیحات آگهی

آموزش تخصصی حجامت به همراه تمامی نکات آن
آموزش عملی به گونه ای که شما با طیغ در کلاس حجامت میکنید

کلاس های بادکش و زالو درمانی هم برگزار میشود!!!

زمان برگزاری :در هر هفته یک دوره برگزار میشود

برای اطلاعات بیشتر با تماس حاصل فرمایید