آترا صنعت آریا   مشاوره ، طراحی ، اجرا سیستم اعلام و اطفا حریق

توضیحات آگهی

آترا صنعت آریا
دارای تاییدیه صلاحیت از سازمان آتش نشانی تهران
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرای سیستم های اعلام حریق پیشرفته و بروز
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجراء سیستم اطفا حریق (SPRINKLER,FM200,IG55,CO2.AEROSOL,FOAM)
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرای سیستم تهویه ، اگزاست فن
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرای سیستم های مانیتورینگ دما و رطوبت اتاق های سرور و……
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرای پرده های دود بند و ضد حریق
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرای پوشش های ضد حریق
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرای سیستم های هوشمند سازی ساختمان
مشاوره ، طراحی ، تامین ، اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان
خلیلی 09120137399